Kategorija: Okoliš

Prirodni gas je metan

Metan (CH4) je užasan razarač Zemlje – sa 86 puta većom snagom hvatanja toplote od CO2 tokom 20 godina. Ali prirodni plin je prirodni, gotovo i ne plin, zapravo zeleno rješenje koje nam je donio Barack Obama. #WorldBEYONDWar

Čitaj više "
Prevedi na bilo koji jezik