Kategorija: Ekonomski trošak

Greta Zarro na radiju Code Pink

Kako se 2022. bliži kraju, Shea iz CODEPINK-ove kampanje Divest from the War Machine intervjuira ljude koji rade na oslobađanju svojih zajednica od rata, militarizma i klimatske krize. #WorldBEYONDWar

Čitaj više "
Prevedi na bilo koji jezik