Kategorija: Policija

Policija je laž

Paralele između sistema policija-tužilaštvo-zatvor i ratnog sistema su opsežne. Ne mislim na direktne veze, protok oružja, protok veterana. Mislim na sličnosti: namjerni propust da se koriste superiorne alternative, ideologija nasilja koja se koristi da se opravdaju užasne ideje, te trošak i korupcija.

Čitaj više "

Pretražite WorldBeyondWar.org

Prijavite se za antiratne vijesti i akcijske e-poruke

Prevedi na bilo koji jezik