Kategorija: Šta raditi

Tjedan akcije nenasilja u kampanji je od 18. do 26. septembra 2021

Tokom sedmice nenasilja u kampanji, ljudi svih društvenih slojeva izaći će na ulice od Havaja do Mainea protestirajući protiv američkog ratovanja, ekstremnog siromaštva, rasizma, devastacije okoline i mnogih drugih oblika nasilja, zbog nepravednog pritvaranja imigranata policijskoj brutalnosti prema stalnoj prijetnji nuklearnim oružjem.

Čitaj više "
Prevedi na bilo koji jezik