Kategorija: C-Vision

World Beyond War logo

Vizija mira

(Ovo je izjava o viziji za World Beyond War Bijela knjiga Globalni sigurnosni sistem: alternativa ratu. Nastavite na prethodni | prateći

Čitaj više "
Prevedi na bilo koji jezik