Kategorija: Demilitarizacija sigurnosti

World Beyond War logo

Demilitarizacija sigurnosti

“Sukobi tipični za savremeni svijet ne mogu se riješiti naoružanjem. One ne zahtijevaju ponovnu kalibraciju vojnih sredstava i strategija, već dalekosežnu posvećenost demilitarizaciji. ”

Čitaj više "
World Beyond War logo

Prebacivanje na ne-provokativan stav odbrane

Prvi korak ka demilitarizaciji bezbednosti može biti ne-provokativna odbrana, koja podrazumeva ponovno uspostavljanje i ponovno konfiguriranje obuke, logistike, doktrine i naoružanja, tako da susedi vide vojsku jedne nacije kao neprikladnu za napad, ali očigledno u stanju da postavi kredibilnu odbranu svojih granica.

Čitaj više "
Prevedi na bilo koji jezik