Uzorak upitnika za kandidate

Za upotrebu od World BEYOND War Poglavlja

Da se modificira prema potrebi za svaku lokaciju; ovo je samo mjesto za početak.

World BEYOND War ne podržava ili ne podržava izborne kandidate, ali pruža javnosti informacije. Anketa o izbornim kandidatima treba poslati svakom kandidatu iz svake političke stranke ili nijedne stranke, a svi odgovori (ili neodgovaranje na njih) trebaju se izvještavati pošteno i točno.

Sljedeće je jednostavno okvir koji treba započeti, radikalno ili neznatno modificirati kako to zahtijeva određena lokacija. Dolje su neke napomene o poglavljima WBW u zagradama.

Za nacionalne kandidate za političku funkciju

 1. Koliki procenat vladine potrošnje godišnje treba da potroši na svoju vojsku i koji je najveći postotak za koji biste glasali?
 2. Ako budete izabrani, uveli biste bilo koji program prelaska iz ratnih industrija u nenasilnu industriju, bilo koji plan preusmjeravanja resursa, preuređenja tvornica i prekvalifikacije radnika?
 3. Ako ste izabrani, hoćete li prekinuti sudjelovanje u bilo kojem od sljedećih ratova / intervencija / vojnih operacija: [nabrojite one ratove u kojima narod sudjeluje]?
 4. Koji bi od ovih ugovora tražio od ove vlade da potpiše i ratificira? [Možda biste željeli navesti određene ugovore kojima vaša vlada još nije strana, poput (ako je to slučaj) nekih od ovih: Rimski statut Međunarodnog krivičnog suda, Ugovor UN-a o zabrani nuklearnog oružja, Kellogg -Briand Pakt, Konvencija o kasetnom streljivu, Konvencija o miniranim minama, Konvencija o pravima djeteta, Međunarodna konvencija o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, Međunarodni sporazum o građanskim i političkim pravima, neobavezni protokoli, Konvencija protiv Protokol mučenja, Međunarodna konvencija protiv zapošljavanja, upotrebe, finansiranja i obuke plaćenika, Konvencija o neprimjenjivanju zakonskih ograničenja na ratne zločine i zločine protiv čovječnosti. Evo ga jedan alat kako biste pronašli koje ugovore je ratificirala vaša nacija.]
  __________
  __________
  __________
  __________
 1. Ako budete izabrani, šta biste učinili da podržite globalno primirje?

 

**************

 

Za regionalne ili lokalne kandidate za političku funkciju

 1. Možete li predstaviti i glasati za rezoluciju da se od javnih oružja oduzmu sva javna sredstva koja kontrolira vaša vlada?
 2. Da li prihvatate da lokalne ili regionalne vlasti imaju odgovornost da predstavljaju svoje birače regionalnim ili nacionalnim vlastima? Drugim riječima, hoćete li razmisliti o njihovim zaslugama rezolucijama usredotočenim na nacionalne ili globalne teme ili ćete ih odbaciti iz ruke jer nisu vaša odgovornost?
 3. Možete li predstaviti i glasati za rezoluciju kojom se nacionalna vlada ________ traži da preusmjeri resurse sa militarizma na ljudske i ekološke potrebe?
 4. Možete li predstaviti i glasati za rezoluciju kojom se nacionalna vlada ________ poziva da podrži globalno primirje?
Naša teorija promjene

Kako okončati rat

Move For Peace Challenge
Pomozite nam da rastemo

Mali donatori nas vode dalje

Ako odaberete da dajete stalni doprinos od najmanje 15 USD mjesečno, možete odabrati poklon zahvale. Zahvaljujemo se našim stalnim donatorima na našoj web stranici.

Ovo je vaša prilika da ponovo zamislite a world beyond war
predstojeći događaji
WBW Shop
Prevedi na bilo koji jezik