Jan Oberg

janoberg

Jan Oberg je suosnivač i član upravnog odbora Transnacionalne fondacije za mir i buduća istraživanja, a bio je i profesor mirovnih studija na Univerzitetu u Lundu, nakon toga gostujući ili gostujući profesor na različitim univerzitetima. On je bivši direktor Univerziteta za istraživanje mira u Lundu (LUPRI); bivši generalni sekretar Danske mirovne fondacije; bivši član Odbora danske vlade za sigurnost i razoružanje. Bio je gostujući profesor na ICU (1990-91) i Chuo univerzitetima (1995) u Japanu i gostujući profesor tri mjeseca na Univerzitetu Nagoya u 2004-u i 2007-u i četiri mjeseca u 2009-u - na Univerzitetu Ritsumeikan u Kyotu. Oberg je predavao mirovne kurseve više od 10 godina na Evropskom univerzitetu mira (EPU) u Schlainingu, Austrija i dva puta godišnje predaje na kursevima Svetske mirovne akademije (WPA) u Bazelu u Švicarskoj.

Pretražite WorldBeyondWar.org

Prijavite se za antiratne vijesti i akcijske e-poruke

Prevedi na bilo koji jezik