Globalni apel devet država nuklearnih vlada

Možete prikupiti potpise na papirnoj kopiji, snimiti fotografiju, poslati je e -poštom na peticiju AT worldbeyondwar.org: PDF, Docx.

Pretražite WorldBeyondWar.org

Prijavite se za antiratne vijesti i akcijske e-poruke

Prevedi na bilo koji jezik