اعلامیه صلح را امضا کنید

engleski. 日本语. Deutsch. español. Italiano. 中文. Français. Norsk. Švedski. Pusskij. Polskie. বাংলা।. हिंदी।. 한국어. português. فارسی. العربية. Українська. Català. organizacije potpišite tu zalog. Uzmi listovi za prijavu. Ovdje kupite uramljeni poster ovog mirovnog obećanja.

"
می‌دانم که جنگها i نظامی‌گری به جای محافظت از ما ، امنیت ما را تهدید می‌کنند ؛ بزرگسالان, کودکان i نوزادان را می‌کشند ، زخمی می‌کنند i به قربانیان خود آسیب‌های روحی جدی وارد می‌کن به شدت محیط ‌زیست را تخریب می‌کنند ، آزادی‌های مدنی را از بین می‌برند ، اقتصاد را تضعیف می‌کنا خ ف ف ا خ ف ا ف و و و.... من به مشارکت در تلاش‌های بدون خشونت برای پایان دادن به تمام ونگ‌ها i تدارک آن و برقراری صلحی پایداا

Prevedi na bilo koji jezik