اعلامیه صلح را امضا کنید

engleski. 日本语. Deutsch. español. Italiano. 中文. Français. Norsk. Švedski. Pusskij. Polskie. বাংলা।. हिंदी।. 한국어. português. فارسی العربية

organizacije potpišite tu zalog. Uzmi listovi za prijavu.

"
می‌دانم که جنگها i نظامی‌گری به جای محافظت از ما ، امنیت ما را تهدید می‌کنند ؛ بزرگسالان, کودکان i نوزادان را می‌کشند ، زخمی می‌کنند i به قربانیان خود آسیب‌های روحی جدی وارد می‌کن به شدت محیط ‌زیست را تخریب می‌کنند ، آزادی‌های مدنی را از بین می‌برند ، اقتصاد را تضعیف می‌کنا خ ف ف ا خ ف ا ف و و و.... من به مشارکت در تلاش‌های بدون خشونت برای پایان دادن به تمام ونگ‌ها i تدارک آن و برقراری صلحی پایداا

Pretražite WorldBeyondWar.org

Prijavite se za antiratne vijesti i akcijske e-poruke

Prevedi na bilo koji jezik