Colin Stuart, član odbora

Colin Stuart je član Upravnog odbora World BEYOND War. Sjedište mu je u Kanadi. Stuart je cijeli svoj odrasli život bio aktivan u pokretima za mir i pravdu. Živio je na Tajlandu dvije godine za vrijeme rata u Vijetnamu i tamo je shvatio važnost aktivnog suprotstavljanja ratu i mjesto saosećanja, posebno u pronalaženju mjesta za ratne otpornike i izbjeglice u Kanadi. Colin je također jedno vrijeme živio u Bocvani. Dok je tamo radio, imao je malu ulogu u podršci pokretnim i radničkim aktivistima u borbi protiv rasističkog režima u Južnoj Africi. Tokom 10 godina Colin je predavao razne kurseve iz politike, zadruga i organiziranja zajednice u Kanadi, i međunarodno u Aziji i istočnoj Africi. Colin je bio i rezervista i aktivni učesnik akcija Christian Peacemaker Teams u Kanadi i Palestini. Radio je u najširoj Otavi i kao istraživač i kao organizator. Njegova primarna stalna zabrinutost, u kontekstu klimatske krize, je podmuklo mjesto Kanade u trgovini oružjem, posebno kao saučesnika američkog korporativnog i državnog militarizma, te hitnost reparacija i obnove autohtonih zemalja autohtonim ljudima. Colin ima akademske diplome iz umjetnosti, obrazovanja i socijalnog rada. On je kveker i ima dvije kćeri i unuka.

Prevedi na bilo koji jezik