Christine Achieng Odera, članica Savjetodavnog odbora

Christine Achieng Odera je član Savjetodavnog odbora World BEYOND War. Sjedište joj je u Keniji. Christine je žestoki zagovornik mira i sigurnosti i ljudskih prava. Sakupila je više od 5 godina iskustva u mrežama mladih i izgradnji saveza, programiranju, zagovaranju, politici, interkulturalnom i eksperimentalnom učenju, medijaciji i istraživanju. Njeno razumijevanje pitanja mira i sigurnosti mladih potaklo ju je na aktivan angažman u dizajniranju i utjecanju na politiku, programiranje i dokumentaciju različitih mirovnih i sigurnosnih projekata za organizacije i vlade. Ona je među osnivačima i državna koordinatorica za Mrežu ambasadora mira mladih Commonwealtha (CYPAN) u Keniji, voditeljica ureda programa Škole za međunarodnu obuku (SIT) Kenija. Bila je član upravnog odbora Organizacije za interkulturalno obrazovanje OFIE-Kenija (AFS-Kenija) gdje je također alumna programa Kennedy Lugar Youth Exchange and Study YES Program. Trenutno je pomogla u formiranju Mreže mladih Afričkog roga (HoAYN) gdje je kopredsjedavajući Forumom za osnaživanje mladih Istočne Afrike o mladima i sigurnosti. Christine je diplomirala međunarodne odnose (studija mira i sukoba) na Međunarodnom univerzitetu Sjedinjenih Država Afrika (USIU-A) u Keniji.

Prevedi na bilo koji jezik